Met dit programma kunt u een Stam database omzeten naar een gedcom bestand dat in Aldfaer kan worden ingelezen. De naam van het gegenereerde gedcom bestand is gelijk aan de naam van de database, met de extentie dcx vervangen door ged. Het bestand staat in de zelfde folder als de database.

U doorloopt daartoe de volgende stappen

 1. Een Stam database openen
  U kiest daartoe in het menu Bestand/Stamboom Openen
  Het bestand dat u dient op te geven heeft als extentie .dcx. Er wordt gebruik gemaakt van de openfile dialoog van uw windows versie, hegeen wil zeggen dat er zeer vele mogelijheden zijn voor het uiterlijk van het getoonde scherm. Maar ook dat dat scherm u bekend voorkomt.
 2. Controleren of de database goed is ingelezen door het programma.
  U voert deze controle uit op het tabblad 'database', dat wordt getoond op het moemnt dat er een database is geopend.
  Op dit tabblad kunt u door de geopende database bladeren en er wijzigingen in aanbrengen.
  Alleen de tabellen die bij het aanmaken van de Gedcom zijn gebruikt worden hier weergeven. Na het openen van dit scherm klikt u in omderstaande tabel op het + teken. Er verschijnt dan een lijst met namen van de tabellen. U klikt nu een tabel aan en krijgt de gegevens in die tabel te zien. Bij sommige tabellen staat er voor elke regel weer een +. Als u daar op klikt krijgt u te zien welke tabellen en meer gedetailleerde gegevens bevatten. Klikt u op zo'n plus, dan krijgt u bovenaan de tabel de gegevens uit de regel waarin u op de plus klikte en in de tabel zelf verschijnt dan een overzicht van de details in de geselecteerde tabel met detailgegevens. Alleen die gegevens die horen bij de regel boven de tabel. Dit proces kunt u vaak een aantal lagen diep volhouden. Teruggaan naar het eersthogere niveau doet u door op het pijltje naar links (rechts boven de tabel) te klikken.
  (Pas op: door veranderingen buiten Stam om aan te brengen kan uw database onbruikbaar worden. Werk daarom altijd met een copie van uw Stam database.)
 3. De getoonde database converteren.
  Hiertoe gaat u in het menu naar de optie Bestand/Converteren.
  Het converteren is verder geheel automatisch. Gedurende en na de conversie kunt u eventuele meldingen van de conversie bekijken op het tabblad "Meldingen"
 4. Controleren van het aangemaakte gedcom bestand.
  Na de conversie krijgt u de gegenereerde gedcom te zien in het standaard Microsoft programma Wordpad.
  Vergeet niet, indien u wijzigingen aanbrengt, het bestand op te slaan voordat u het programma verlaat.

LET OP; Om dit programma te kunnen gebruiken dient u eerst Visual Foxpro Database Support op uw pc te installeren. Dit kan alleen met de hand. Download daarom: VPFOLEDBSetup.msi en voert u dit installatie programma uit.